Szkolenia z zarządzania projektami, ze względu na swoją niezwykłą uniwersalność tematyczną w ostatnim czasie cieszą się bardzo dużą popularnością. Organizowanych jest ich coraz więcej, już nie tylko w tych największych miastach, ale również i w tych nieco mniejszych. Zawsze cieszą się na tyle dużym uznaniem, że liczba wolnych miejsc na zajęcia edukacyjne kończy się niezwykle szybko.

Ogromną zaletą tego typu szkoleń bez wątpienia jest fakt, iż w tym przypadku warstwa merytoryczna programu wszystkich zajęć zbudowana jest w oparciu o najefektywniejsze i najlepsze narzędzia oraz techniki, jakie wiążą się ze skutecznym i dającym świetne wyniki zarządzaniem projektami. Na zajęciach najczęściej omawiane i wykorzystywane są takie metodyki jak:

 • PMI,
 • Prince2,
 • elementy podejścia zwinnego (tak zwanego agile pm foundation).

Szkolenia z zakresu zarządzania projektami (project management szkolenia) skupiają się przede wszystkim na tym, aby ich uczestnicy:

 • znacząco podnieśli swoje umiejętności w zakresie efektywnego zarządzania projektami,
 • nie tylko poznali, ale również i doskonale zrozumieli zarówno logikę jak i metodologię, jaka wynika z zarządzania projektami (skupiając się tu przede wszystkim na metodyce PMI, Prince2 oraz podejściu agile),
 • dowiedzą się jak mogą w czasie spotkań w grupie pracującej nad projektem szybko i skutecznie zaprezentować narzędzia oraz dokumentację projektową, niezbędną przy pracy nad realizacją danego przedsięwzięcia,
 • zapoznali się szczegółowo z rolą lidera zespołu projektowego.

Szkolenia agile skonstruowane są w ten sposób, aby uczestnicy po jego zakończeniu byli w stanie samodzielnie i efektywnie:

 • zdefiniować cel realizowanego przed podległy zespół projektu,
 • zdefiniować bardzo szeroki i co najważniejsze dokładny zakres prac jaki musi zostać wykonany, aby prawidłowo i z sukcesami zrealizować dany projekt,
 • zbudować dobry i zgrany zespół, który będzie w stanie zrealizować każdy, nawet ten najbardziej skomplikowany pod wieloma względami projekt,
 • zidentyfikować potrzeby zarówno interesariuszy jak i osób pracujących nad projektem,
 • umiejętnie wykorzystać w pracy nad projektem wszystkie znane i dostępne techniki i modele pracy,
 • wykorzystywać dostępną dokumentację projektową,
 • przygotowywać harmonogram prac projektowych, który przy okazji będzie również bardzo szczegółowo uwzględniał plan zasobów,
 • podjąć się identyfikacji ryzyka, co pozwala na opracowanie skutecznego planu jego minimalizacji w pracach związanych z realizację projektu,
 • monitorować postępy we wdrażaniu projektu.

Szkolenie z zarządzania projektami pogłębi wiedzę osób, które nadzorują jego realizację bądź są uczestnikami dowolnego zespołu projektowego. Na uczestnictwie w szkoleniu skorzystają bardzo dużo również te osoby, które chcą poznać, ale przede wszystkim zrozumieć zasady rządzące prowadzeniem projektu.

Podstawą realizacji tego typu szkoleń w zdecydowanej większości przypadków jest wykonanie na zajęciach edukacyjnych przykładowego projektu, dzięki czemu uczestnicy szkolenia naocznie i samodzielnie mogą zobaczyć, jak pewne zasady, które dopiero co poznali można zastosować w praktyce.

Uczestnicy realizują ćwiczenia, które krok po kroku prowadzą ich przez wszystkie etapy projektu, dzięki czemu w późniejszej swojej pracy zawodowej znacznie łatwiej będzie im z dużym sukcesem uczestniczyć bądź nadzorować wykonanie jakiegoś projektu. Na szkoleniu z zarządzania projektami nie może zabraknąć omówienia zagadnień takich jak:

 • różnice pomiędzy zarządzaniem funkcyjnym a projektowym,
 • źródła błędów i niepowodzeń przy realizacji projektu,
 • zasady sporządzania przydatnej dokumentacji projektowej,
 • jak szczegółowo wygląda cykl życia projektu,
 • jak zbudować najlepszą koncepcję projektu,
 • jak wytyczyć, a potem systematycznie realizować cele projektu,
 • Karta Projektu – czym jest, jakie pełni funkcję i gdzie powinna być zastosowana,
 • Planowanie Projektowe – jak wyznaczyć sobie cele, zadania do zrealizowanie, czas ich wykonania oraz niezbędny do tego celu budżet,
 • jak zarządzać ryzykiem w projekcie,
 • jak monitorować wdrażanie projektu.

Dodaj komentarz