Szkolenia online – wiele korzyści bez wychodzenia z domu W dobie Internetu każda większa firma, która pracuje nad organizacją szkolenia dla swoich pracowników, bierze pod uwagę zrealizowaniem go w formie zdalnej.

Webinary mają sporą ilość pozytywnych stron. Platformy, z których korzystają najlepsze firmy szkoleniowe, w przeważającej liczbie przypadków umożliwiają podpięcie kilku kont pod jedno szkolenie.

To oznacza, że pracownik z wybranego przez siebie miejsca na świecie może wziąć udział w szkoleniu dla niego dedykowanym. Jedynym warunkiem jest posiadanie wystarczającego łącza internetowego. Idealne zarządzanie praca zdalna określa również reguły odbywania szkoleń. Zalety wynikające ze szkolenia online to choćby moduły. Prowadzenie szkolenia w trybie stacjonarnym w większości przypadków takiej opcji nie przewidują, a to ze względu na koszty.

W przypadku kilku modułów podczas szkolenia online rozwija się różne umiejętności znacznie lepiej, a dodatkowo uczestnik nie jest przemęczony i więcej informacji zakoduje.

Ze strony uczestników szkolenia pojawiają się po przeprowadzeniu webinaru pytania. Skuteczną opcją jest to, że na początku kolejnego modułu rozwiewa się te wątpliwości, zebrane w grupy pytań. Prowadzący szkolenie ma możliwość kilka zagadnień połączyć w jedno i w krótszym czasie udzielić wyjaśnień.

Szkolenia realizowane na odległość w pewnych okolicznościach są dużo bardziej skuteczne aniżeli szkolenia stacjonarne. Szczególnie w takich przypadkach, kiedy uczestnicy zaznajamiają się z obsługą dowolnego oprogramowania (bez znaczenia czy zostanie ono zainstalowane na dysku twardym, czy jest dostępne zdalnie).

Potrzebne opcje testuje się na bieżąco na prywatnych laptopach, ważne narzędzia można dodać do „ulubionych” w przeglądarce, a notatki zrobić w formie screenów i zaznaczyć sobie w programie graficznym ważne funkcje.

To nie jest możliwe na szkoleniu prowadzonym poza siedzibą przedsiębiorstwa. W przypadkach zmiany stanowiska na wyższe w korporacji, niejednokrotnie nie istnieje opcja doszkolenia się inaczej niż na odległość. Praca zdalna zasady ma jasno określone przez procedury.

To dotyczy sytuacji, gdy osoba szkoląca znajduje się poza granicami kraju, a jej przylot do Polski ze względów czasowych i finansowych jest niewykonalny.

Dodaj komentarz