Jak największe wykorzystanie potencjału i zaangażowania pracowników w kilka dni – czy to możliwe? Tak, jeśli budowanie zespołu zacznie się od wyznaczenia jego potrzeb

Gdy w firmie tworzą się nowe zespoły, a niektórzy pracownicy będą ze sobą współpracować po raz pierwszy lub kiedy pracownikami firmy są głównie osoby wykonujące zadania zdalnie, a także przed czekającym zespół nowym zleceniem czy po domknięciu dużego projektu i osiągnięciu sukcesu – zawsze przydaje się wtedy coś, co zmotywuje do wysilonej pracy. Zidentyfikowanie celu, jaki ma zostać osiągnięty poprzez spotkanie integracyjne, jest kluczem do wyboru formy budowania relacji pomiędzy współpracownikami.

Szeroko zakrojone możliwości firm organizujących eventy i rozległa gama pomysłów mogą zapewnić niezapomniane przeżycia. Jak wiadomo, przeżywanie czegoś niesamowitego wspólnie z innymi rodzi pozytywne uczucia i przyczynia się do wytworzenia lepszych, opartych na wzajemnym zrozumieniu relacji. Impreza firmowa czy warsztaty mogą mieć przeróżne formy: od symbolicznych spotkań odgrywających głównie rolę integracyjną po te doświadczalne, których celem jest rozwijanie kompetencji uczestników, a przy okazji wzmacnianie wartości firmowych.

Aby nie popełnić błędu w doborze aktywności, zapewnić pozytywne wrażenia uczestników oraz spotęgować korzyści dla firmy, warto skorzystać ze specjalnych szkoleń, które połączą potrzeby firmy i jej pracowników z realizacją odpowiednio dobranych projektów integracyjnych.

Profesjonalna ekipa realizująca projekty szkoleniowo-integracyjne zorganizuje wspaniałą zabawę, jednocześnie zapewniając odpowiedni pierwiastek stymulujący nabywanie nowej wiedzy i doskonalenie umiejętności. Realizacja programu imprezy sportowo-rekreacyjnej pozwala na wzmocnienie relacji wewnątrz grup ludzi, które na co dzień współpracują ze sobą w obszarze zawodowym.

Spotkania takie wykazują możliwości rozładowywania stresu, identyfikowania liderów, integrowania pracowników, a także mogą być formą podziękowania kontrahentom za współpracę. Ich uczestnicy poznają sposoby na efektywną współpracę, mają możliwość zdrowej, etycznej rywalizacji wśród atmosfery sympatii, życzliwości i zaufania. Dzięki takim wydarzeniom, pracownicy mogą stworzyć zespół ukierunkowany na wspólne cele, rozumiejący się, silny i zmotywowany.

Jest wiele sposobów realizowania integracji. Warszawa jest bardzo dobrym przykładowym miejscem, gdzie znajdzie się wiele firm szkoleniowych, które przygotują uczestników do samodzielnej organizacji imprez biznesowych, także integracyjnych. Najczęściej oferują one również przeprowadzenie projektu wybranego przez właściciela przedsiębiorstwa. W ofercie są m. in.: gry integracyjne, imprezy sportowe, gry scenariuszowe, wieczory tematyczne, pikniki firmowe czy bardzo modny teambuilding kulinarny.

W zależności od celów, które chciałby osiągnąć właściciel firmy, imprezy można podzielić na 4 ogólne grupy. Kiedy priorytetem jest umocnienie relacji osób dopiero się poznających lub poprawienie współpracy pracowników różnych działów firmy, warto wybrać imprezę w lokalu, warsztaty manualne czy warsztaty kulinarne.

Gdy głównym zadaniem jest zapobieganie pogłębieniu konfliktu pomiędzy współpracownikami, a także dążenie do jego rozwiązania, najlepszą propozycją będzie szkolenie lub wspomniane warsztaty manualne. Obie te aktywności pozwolą na odreagowanie stresu, zwiększenie empatii i poprawienie komunikacji.

Gdy życzeniem pracodawcy jest zainspirowanie zespołu oraz danie mu impulsu do rozwoju i działania, dobrym sposobem na to będą np. zawody sportowe, wycieczka czy wolontariat pracowniczy.

Natomiast gry scenariuszowe i tzw. escape room staną się przydatnym narzędziem, gdy pracodawcy będzie zależało na zdobyciu przez zespół określonych kompetencji jak podejmowanie przywództwa oraz podejmowanie stanowczych decyzji.

Odpowiednio dobrana forma teambuildingu może dać impuls do rozwoju zespołu, zacieśnić więzy koleżeńskie, a nawet naprawić relacje w grupie, która przeżywa kryzys komunikacyjny.