O pracy zdalnej

O pracy zdalnej

W związku z okolicznościami i ograniczeniami epidemiologicznymi, weszły w życie nowe formy wykonywania obowiązków pracowniczych, w tym praca zdalna. Dotychczas niechętnie wybierana przez dyrektorów firm. Wszystko ma swoje plusy i minusy, istnieją też podstawowe zasady, z którymi warto się zaznajomić, żeby nie zostać zaskoczonym przepisami.

Jeśli chodzi o przejście na pracę zdalną, może zostać zalecone w formie ustnej i nie ma potrzeby podpisywania żadnych aneksów do umowy. Mimo wszystko po obydwu stronach leży zapewnienie sobie klarowności w wykonywaniu zadań i warto sobie zadać więcej trudu, wysyłając choćby elektroniczną wiadomość z zawiadomieniem o zmianie trybu świadczenia pracy na rzecz firmy. Nie każdy ma odpowiednie warunki domowe i rodzinne, by w swoim mieszkaniu wykonywać swoje zadania – co wówczas? To na pracodawcy spoczywa obowiązek znalezienia zastępczego pomieszczenia. Praca zdalna, to w rozumieniu przepisów praca realizowana poza stałym miejscem pracy, nie koniecznie musi być to mieszkanie pracownika.

O tym, jak wszystko powinno przebiegać po stronie pracodawcy, najlepiej pokażą zarządzanie webinary, podczas nich przełożeni poszerzają wiedzę z korzystania z tej metody. Poznają też wartościowe narzędzia do użycia w swojej branży. Szkolenia online całkowicie mieszczą się w realizowaniu cyklu szkoleń, a zatem i pracownicy mogą z nich korzystać, poszerzając swoje kompetencje. Pod warunkiem, że istnieje taka decyzja ze strony szefa.

Osoba zlecająca pracę zdalną ma obowiązek zadbać o wyposażenie podwładnego w wymagany sprzęt, nawet gdy wiąże się to ze zwiększonymi kosztami. Nie każda zatrudniona osoba posiada odpowiednio zabezpieczony komputer oraz dostęp do szybkiego Internetu. To są podstawy, bez których bezpieczeństwo danych i skuteczność realizowania zadań w wyznaczonym czasie są zagrożone. Jeśli z jakiegoś powodu nie jest to do zrealizowania przypomnieć należy swoim pracownikom o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w Internecie.

Dodaj komentarz