Metodologia agile – zarządzanie projektami

Metodologia agile – zarządzanie projektami

Schemat działania większości nowoczesnych przedsiębiorstw opiera się obecnie na realizacji poszczególnych projektów. Do każdego projektu przypisany zostaje zespół pracowników odpowiadających za poszczególne etapy realizacji, a także osoba nadzorująca, której nadrzędnym zadaniem jest dbanie o to, aby projekt realizowany był bez zakłóceń i w wyznaczonym wcześniej czasie.

Warto zdawać sobie sprawę z tego, że efektywne zarządzanie projektami to nie taka prosta sprawa. Należy wyznaczać do tego osoby posiadające odpowiednią wiedzę oraz kompetencje. W ramach doskonalenia kadry pracowniczej można przeprowadzić agile project management szkolenie dla wybranych pracowników. Inną możliwością jest wysłanie kadry zarządzającej na szkolenie zewnętrzne.

Szkolenia z zarządzania projektami

Oferta szkoleniowa dotycząca najskuteczniejszych metod zarządzania projektami w firmach jest bardzo szeroka. Dzięki takim szkoleniom poszczególni pracownicy mogą podnieść swoje kompetencje dotyczące prowadzenia projektów. Efektywne metody zarządzania pozwalają na takie zaplanowanie oraz przeprowadzenie działań, które będzie nie tylko gwarancją tego, że projekt zostanie ukończony w terminie, ale także tego, że klient na końcu całego procesu otrzyma produkt, z którego będzie w pełni zadowolony.

Kluczem do sukcesu jest w tym przypadku bliska współpraca klienta z zespołem osób, które pracują nad projektem. W jaki sposób można udoskonalić procesy zarządzania projektami? Najlepszą metodą wydaje się być udział w profesjonalnym szkoleniu. Wiedza przekazywana w taki sposób jest o wiele łatwiej przyswajana, niż na przykład informacje czerpane z literatury branżowej. Agile szkolenia dla pracowników podzielone są na dwie grupy.

Pierwsza z nich, to szkolenia o charakterze zamkniętym, które można zorganizować na przykład w ramach jednej firmy. Druga opcja, to szkolenia otwarte. W tym przypadku może w nich wziąć udział każdy zainteresowany, kto w odpowiednim czasie zapisze się na szkolenie oraz wpłaci wymaganą zaliczkę. Szkolenia dotyczące zarządzania projektami (np. scrum szkolenia) są bardzo popularne i szybko wyczerpują się miejsca na liście zapisów. Jeżeli zależy komuś na konkretnym terminie szkolenia, to powinien o zapisie na nie pomyśleć z odpowiednim wyprzedzeniem.

Co to są metodyki agile?

Metodyka agile jest w swym założeniu niezmiernie elastyczna, obejmuje szereg różnorodnych działań, jednak pamiętać należy, że u jej podstaw leży ścisła współpraca z klientem, bez której projekt nie może zostać zrealizowany z sukcesem. Takie podejście do tematyki pracy projektowej daje gwarancję tego, że w efekcie finalnym, to klient jest w pełni zadowolony z otrzymanego produktu. Gdyby w procesie projektowym pominąć bieżącą komunikację z klientem i jeżeliby się opierać jedynie na wstępnych wytycznych, to mogłaby pojawić się pokusa, aby produkt końcowy był wypadkową wyobrażeń zespołu, a nie klienta. Podejście to zakłada jednak, że klient ma być zadowolony zarówno z przebiegu procesu projektowego jak i z otrzymanych na końcu rozwiązań.

Różne rodzaje metodyk pracy

Należy mieć na uwadze także to, że metodyka agile nie jest jednym, gotowym sposobem na sprawną realizację projektu. Agile obejmuje wiele różnorodnych sposobów działania. Warto łączyć ze sobą poszczególne metodyki, w taki sposób, aby otrzymać efektywne rozwiązanie jak najlepiej dopasowane do wymagań konkretnego projektu. Ważne jest to, aby zawsze już na wstępie, opracować szczegółowy plan działań, a także określić efekt końcowy. Niewątpliwą korzyścią wypływającą ze stosowania metodyk agile jest to, że pozwalają one na bardzo dużą elastyczność, co jest niezbędne przy nietypowych projektach.

Jednocześnie opierają się one na sprawdzonych scenariuszach działań, co z kolei jest niejako gwarantem tego, że projekt zostanie zrealizowany z sukcesem. Metodyki agile mogą być wdrażane zarówno w małych jak i w dużych firmach. Sprawdzą się doskonale w każdym przypadku, oczywiście pod warunkiem, że będą stosowane przez osoby posiadające odpowiednia wiedzę i kompetencje.

Dodaj komentarz