Czy scrum jest skutecznym sposobem zarządzania?

Czy scrum jest skutecznym sposobem zarządzania?

Obecnie za jedną z najbardziej skutecznych metodologii zarządzania uważa się zarządzanie „zwinne” – Agile. Ten model zarządzania można przyjąć z powodzeniem w wielu sektorach niekoniecznie związanych z branżą IT – mogą zostać wdrożone do projektów inżynieryjnych, nawet budowlanych, projektów wymagających ciągłej komunikacji z klientem, gdzie odgórnie ustalony jest termin zakończenia projektu i oddania produktu do użytku.

Można stwierdzić, że coraz więcej firm adaptuje Agile do swoich projektów, choć czasami pewne elementy ulegają zmianie – w każdym razie, jest to skuteczny sposób zarządzania z możliwością pewnej modyfikacji w zależności od projektu, a w zasadzie jego wielkości, stopnia skomplikowania i typu wymagań ze strony klienta.

Odpowiednio zastosowane narzędzia wspomagające w postaci scrum, który nie jest metodologią, lecz frameworkiem stosowanym w zarządzaniu sprawia, że założenia Agile są wykorzystywane do maksimum i tym samym przynoszą projektowi perspektywy pomyślnego zakończenia.

Agile project management szkolenie to dobry pomysł, by zrozumieć, na czym polega zwinne zarządzanie i jak ten temat odnosi się do naszej firmy i projektów w niej realizowanych. Szkolenia scrum bardzo jasno przekazują potrzebę organizacji zespołu z uwzględnieniem trzech różnych ról – Product Ownera, Scrum Mastera i Scrum Developera.

Każda z tych ról ma swoje specyficzne obowiązki i zadania, powinny być one rozdzielone odpowiednio i każdy z członków zespołu powinien skupiać się przede wszystkim na tych zadaniach, które do niego należą w ramach przypisanych kompetencji.

Szkolenie scrum developer jest prowadzone w takiej formie, by przekazać podstawy i założenia systemów a także sposoby efektywnej pracy z uwzględnieniem ról wszystkich członków zespołu.

Odgranicza jednak te role i objaśnia, w jaki sposób ma to pomóc w pomyślnym zakończeniu projektu. Prezentuje także dodatkowe aplikacje i inne narzędzia niezwykle skuteczne do rejestracji pracy i jej postępu. W ten sposób cyklicznie można zweryfikować postęp i szanse powodzenia projektu.

Dodaj komentarz