Czy każda firma potrzebuje zespołu scrumowego?

Czy każda firma potrzebuje zespołu scrumowego?

Czy każdy projekt wymaga zespołu scrumowego? W zasadzie odpowiedź na to pytanie nie jest taka prosta. W pewnych projektach doskonale sprawdzi się standardowy model zarządzania, w innych – agile przyjęte w ogólnych założeniach lub w połączeniu z innymi metodologiami. Wszystko zależy od pewnych cech, którymi charakteryzuje się sam projekt.

Pod uwagę należy wziąć stopień skomplikowania projektu, oczekiwania klienta, długość trwania projektu i wiele innych. Szkolenie scrum jest pierwszym krokiem do zapoznania się z tym, kiedy zespół scrumowy sprawdzi się w naszej firmie.

Pamiętajmy, że za pomyślnym zakończeniem projektu stoi nie tylko wytworzenie produktu lub dostarczenie usługi, ale także zmieszczenie się w zaplanowanym budżecie, satysfakcja klienta z produktu lub usługi, a także samo dotrzymanie terminów realizacji projektu.

Projekty tworzone z zastosowaniem agile z lub bez scruma charakteryzują się dość niskim stopniem skomplikowania, ale dość długimi ramami czasowymi, co przekłada się na ilość zadań do realizacji i wykonania przez zespół scrumowy.

Szkolenie scrum doskonale wyjaśnia, jak zastosować z powodzeniem daną metodę i jakie role należy przyjąć w zespole. Szkolenia scrum master są idealne w celu przeszkolenia scrum mastera, którego zadaniem będzie usuwanie przeszkód stojących na drodze do realizacji projektu.

Szkolenia scrum product owner pomagają przyszłym właścicielom produktu zapoznać się ze skutecznymi metodami komunikacji zarówno z klientami, jak i z pozostałymi członkami zespołu. Szkolenia scrum developer są równie istotne, ponieważ nadają sens pracy w przyjętej metodologii oraz z użyciem metody scrum wszystkim członkom zespołu.

Wyszczególniają też różnice istniejące w każdej z ról i sprawiają, że każdemu członkowi zespołu łatwiej jest postępować zgodnie z przyjętymi zasadami agile i scrum. Choć nie każda firma potrzebuje zespołu scrumowego, to może okazać się, że pewne elementy scruma mogą doskonale przyjąć się w zespole i polepszyć współpracę wszystkich.

Dodaj komentarz