Jak skutecznie pracować? – postaw na szkolenie!

Obejmujesz wysokie stanowisko a może właśnie otrzymałeś wymarzony awans? Tak czy inaczej wszelkiego rodzaju wątpliwości są codziennością w pracy na wysokim stanowisku. Nie tyko bowiem wiedza teoretyczna oraz doświadczenie zawodowe mają tutaj duże znaczenie.

Project manager szkolenia

W zarządzaniu projektowym całe zadanie powierzane jest grupie projektowej, która zostaje powołana do realizacji tego projektu. Na czele tej grupy znajduje się project manager, który jest odpowiedzialny za wszystko, co dotyczy danego zadania. Lider grupy musi więc wybrać osoby, które będą wspólnie realizować zadanie, musi dokonać podziału obowiązków pomiędzy członków zespołu, a także nadzorować ich pracę, postępy w realizacji zadania i kontrolować czas, jaki pozostał do zakończenia zadania.