Kontakt

Urząd Miejski w Gdańsku

Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej
Referat Promocji Gospodarczej

Monika Zdroik

Koordynator projektu „STUDY IN GDANSK”

tel. (58) 323 66 67

monika.zdroik@gdansk.gda.pl